AKTUALITY KLUB AKCIE PLEMENO CHOV TOP SHS ŠTEŇATÁ GALÉRIA LINKY TLAČIVÁ

Vitajte na portáli Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov, našich oficiálnych stránkach.Koloman Slimák


Koloman Slimák bol známy kynológ - chovateľ, šľachtiteľ, poľovník, rozhodca exteriéru aj výkonu. Počas svojej kariéry bol považovaný za jednu z najuznávanejších autorít v slovenskej kynologickej praxi. Doteraz sa považuje za legendu slovenskej kynológie.

Koloman Slimák sa narodil 19. 12. 1903 v dedine Bošáca, zomrel 18. 9. 1996 v Novom Meste, kde takmer celý život pôsobil. Celý svoj život venoval prírode a chovu rôznych plemien poľovných psov. Svojim aktívnym pôsobením sa zaslúžil o rozkvet poľovnej kynológie na Slovensku a o chov mnohých poľovných plemien u nás (napríklad weimarského stavača, maďarského drôtosrstého stavača, českého fouska, atď.). Od roku 1933 prevádzkoval legendárnu chovateľskú stanicu „Z Považia“, v ktorej odchoval stovky jedincov rôznych poľovných plemien. Do dejín kynológie sa však zapísal predovšetkým ako otec dvoch našich národných plemien – slovenského kopova a slovenského hrubosrstého stavača.


Slovenský kopov

Spolu so svojimi spolupracovníkmi zušľachtil a obnovil chov tradičného slovenského poľovného duriča slovenského kopova. Koloman Slimák stál pri zrode prvej plemennej knihy a prvého plemenného štandardu.

Slovenský hrubosrstý stavač

Venoval sa však predovšetkým stavačom. Podujal sa vyšľachtiť hrubosrstú variantu weimarského stavača, ktorá by niesla všetky výborné pracovné vlastnosti tohoto plemena, avšak bola by lepšie vybavená pre nepriazeň počasia a lesné podmienky. Hrubú srsť dosiahol prekrížením s nemeckým drôtosrstým stavačom a českým fouskom. Nemecký Klub chovateľov weimarských stavačov túto variantu však neuznal, preto Koloman Slimák a ďalší slovenskí kynológovia pokračovali v šľachtení oddelene od pôvodného plemena a dosiahli zápis nového samostatného plemena v FCI – slovenského hrubosrstého stavača.


Kynologická činnosť

V rokoch 1938 - 1951 riadil poľovnícku kynológiu na Slovensku, viedol plemennú knihu, organizoval skúšky, výstavy a kurzy výcviku. V oblasti kynológie aj publikoval. Popri mnohých odborných článkoch stojí za špeciálnu zmienku jeho kniha Poľovné psy. Koloman Slimák vypracoval skúšobné poriadky pre jarné a jesenné skúšky stavačov. Koloman Slimák v roku 1948 usporiadal na počesť Jozefa Kadleca, jedného z prvých priekopníkov slovenského chovu čistokrvných poľovných psov, prvý memoriál. Tento sa neskôr usporadúval pravidelne.

Ocenenia a memoriál

Dnes sa práve na počesť Kolomana Slimáka každoročne usporadúva Memoriál Kolomana Slimáka, ako vrcholné podujatie pre chovateľov stavačov. Už počas jeho života sa konali tri ročníky súťaže o pohár Kolomana Slimáka (1993, 1995, 1996).

Za rozvoj poľovníckej kynológie, ale aj drobnochovateľstva bol Koloman Slimák ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi najvýznamnejšie patrí Zlatá plaketa 1. stupňa Slovenského zvôzu drobnochovateľov (1997), odznak Zlatého kamzíka(1984) a Pamätná medaila Svätého Huberta in memoriam (2000).


Copyright KSHS © 2009